Mennesker

EOT; if ($_GET['utm_source'] == 'godeord') { print $godeord; } ?>